BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR.?

* TC Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi

* Diploma Tasdikname veya Öğrenci Belgesi

* Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş 2 Adet Biometrik Fotoğraf

* Sağlık Raporu ( Aile Hekiminden )

* İkahmetgah Belgesi 

* Adli Sicil Kaydı

* Şöförler Odasından Takım Dosya

* Kayıt Sözleşmesi