AKİF ŞARE

AKİF ŞARE

İlk ve orta öğrenimini Nazilli'de, Lisans eğitimini İU Tarih bölümü ve Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde tamamlamıştır,

Maliye Bilim Uzmanı olan Şare, Yüksek Lisans eğitimini ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde gerçekleştirmiştir. 

İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri alanlarında eğitimli olan Şare; Karayolu Trafik Güvenliği alanında modern çözümler için öneriler sunmuştur. Halen Özzeybek Sürücü Kursları, Nazilli HEM ASO ve Aynaz SRC Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda Trafik ve Çevre Bilgisi, Trafik Adabı, Araç Tekniği ve İlkyardım Bilgisi dersleri hocalığı ve direksiyon usta öğreticiliği yapmaktadır.

 

Yayınları:

KÜRESEL KAMUSAL MAL PERSPEKTİFİNDEN KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/2973/10119710.pdf?sequence=1&isAllowed=y

KÜRESEL KAMU MALLARI SİSTEMATİĞİ VE KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KAVRAMI http://eurefe.org/eurefefullpaper.pdf

KÜRESEL KAMUSAL MALLAR YAKLAŞIMIYLA KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK HİZMETLER http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391288

.